Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Air compressor, vacuum pump, supercharger processing and sales 2021-06-02 ~ 2024-06-01 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Other 2019-08-14 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE air compressor , HC30D, HC30C, HC100D, HC280D, HC400D, HC550D, HC750D, HC1100D, HC1500D, HC1600D, HC80A, HC80C, HC100A, HC210A, HC210B, HC280A, HC280B, HC310A, HC400A, HC550A, HC750A , HC1100A, HC1500A, HC1100A-1, HC1500A-1, HC750A-1, HC550A-1, HC400A-1, HC5501, HC1509, HC1506, HC1530, HC1730, HC5502, HC2550, HC2750, HC5503, HC5504, HC5505, HC5506, HC7501, HC7502, HC7503, HC7504, HC7505, HC7506, HC11001, HC11002, HC11003, HC11004, HC15001, HC15002, HC15003,HC15004, HC280X, HC550X, HC750X, HC1100X, HC1500X,HC502V, HC504V, HC504VB, HC86R, HC87R, HC504V-50, HC504VB-50, HC60W3, HC60W6 2021-06-23 ~ 2026-06-23 Đã xác minh
RoHS RoHS AIR COMPRESSOR 2021-06-23 ~ 2026-06-23 Đã xác minh
CE CE ISET HC80A HC100A HC280A HC400A HC550A HC750A HC1100A HC1500A HC80A2 HC100A2 HC280A2 HC550A2 HC750A2 HC1100A2 HC1500A2 HC30D HC100D HC280D HC550D HC750D HC1100D HC1500D HC5501 HC5502 HC5503 HC5504 HC7501 HC7502 HC7503 HC7504 HC1101 HC1102 HC1103 HC1104 HC1501 HC1502 HC1503 HC1504 HC550X HC750X HC1100X HC1500X HC502V HC504V HC50-2 HC502V-3 HV504V HC504V-2 2016-07-15 ~ 2019-07-14
CE CE UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc.Co. sprayer 2020-05-19 ~ 2025-05-18
CE CE UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc.Co. HC80A, HC100A, HC280A,HC400A, HC550A, HC750A, HC1100A, HC1500A, HC80A2, HC100A2, HC280A2, HC400A2, HC550A2, HC750A2, HC1100A2, HC1500A2, HC30D, HC100D, HC280D, HC400D, HC550D, HC750D, HC1100D, HC1500D, HC550D-9L, HC750D-9L, HC550D-24L, HC750D-24L, HC30D2, HC100D2, HC280D2, HC400D2, HC550D2, HC750D2, HC1100D2, HC1500D2, HC5501, HC1509, HC1506, HC1530, HC1730, HC5502, HC2550, HC2750, HC5503, HC5504, HC5505, HC5506, HC7501, HC7502, HC7503, HC7504, HC7505, HC7506, HC11001, HC11002, HC11003, HC11004, HC11005, HC11006, HC15001, HC15002, HC15003, HC15004, HC15005, HC15006, HC280X, HC550X, HC750X, HC1100X, HC1500X, HC502V, HC504V, HC504V B, HC86R, HC87R, HC504V-50, HC504V B -50 2019-08-13 ~
CE CE Poland 0370 Oil Free air compressor & vacuum pumps : HC80A, HC100A, HC280A,HC400A, HC550A, HC750A, HC1100A, HC1500A, HC80A2, HC100A2, HC280A2, HC400A2, HC550A2, HC750A2, HC1100A2, HC1500A2, HC30D, HC100D, HC280D, HC400D, HC550D, HC750D, HC1100D, HC1500D, HC550D-9L , HC750D-9L , HC550D-24L , HC750D-24L, HC30D2 , HC100D2 , HC280D2 , HC400D2 , HC550D2 , HC750D2 , HC1100D2 , HC1500D2 , HC5501, HC1509 , HC1506, HC1530, HC1730 , HC5502, HC2550, HC2750, HC5503, HC5504, HC5505, HC5506 , HC7501, HC7502, HC7503, HC7504, HC7505, HC7506 , HC11001, HC11002, HC11003, HC11004, HC11005 , HC11006 , HC15001, HC15002, HC15003, HC15004, HC15005, HC15006, HC280X , HC550X, HC750X, HC1100X, HC1500X, HC502V, HC504V, HC504V B , HC86R , HC87R , HC504V-50 , HC504V B -50 2019-08-13 ~ 2024-08-12
CE CE Turkey 2292 Product: Sprayer Model: HC01A, HC02A, HC03A, HC04A, HC05A, HC06A, HC01D, HC02D, HC03D, HC04D, HC05D, HC06D 2020-05-19 ~ 2025-05-18
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Positive and Negative Pressure Switching Valve ZL 2019 2 1029567.6 Positive and Negative Pressure Switching Valve UTILITY_MODEL 2019-06-27 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HCEM 24236780 HCEM Machinery>>Industrial Compressors & Parts>>Industrial Compressors 2018-05-14 ~ 2028-05-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này